หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  สายตรงรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
สายตรงรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เขียนกระทู้ กระทู้ล่าสุด กระทู้ยอดนิยม ค้นหา ข้อตกลง

   
 
ข้อตกลงในการใช้งานสายตรงรองคณบดีฯ
1. ผู้ตั้งกระทู้ต้องแสดงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลโดยครบถ้วน
2. กระทู้ใหม่จะถูกกลั่นกรองก่อนแสดงต่อสาธารณชน
3. ใช้ข้อความสุภาพ และไม่เป็นข้อความที่พาดพิงอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบุคคลอื่น
4. เป็นกระทู้ที่สร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาคณะ
 
 

ที่ เรื่อง โดย เมื่อ อ่าน สถานะ

 ไม่พบข้อมูล

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th