หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
ตั้งคำถาม คำถามล่าสุด คำถามยอดนิยม ค้นหา ข้อตกลง

   
 
ข้อตกลงในการใช้งาน ถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
1. ผู้ตั้งคำถามต้องแสดงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลโดยครบถ้วน
2. คำถามใหม่จะถูกกลั่นกรองก่อนแสดงต่อสาธารณชน
3. ใช้ข้อความสุภาพ และไม่เป็นข้อความที่พาดพิงอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบุคคลอื่น
4. เป็นคำถามที่สร้างสรรค์ ที่ต้องการความกระจ่าง หรือนำไปสู่การพัฒนาคณะ
 
 

ที่ คำถามเรื่อง โดย เมื่อ อ่าน สถานะ

 ไม่พบข้อมูล

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th