หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  งานด้านธุรการ  »  รายงานการประชุม
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
รายงานการประชุม
 
 
ชื่อเอกสาร   
ประเภท   ปีงบประมาณ   
 
 

ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท ปี
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2551 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2551
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2551 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2551
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 5/2551 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2551
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 2/2551 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2551
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 3/2552 รายงานการประชุม 2552
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 2/2552 รายงานการประชุม 2552
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 6/2552 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2552
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 9/2552 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2552
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2552 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2552
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 7/2552 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 2552


แสดงผล รายการต่อหนึ่งหน้า

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 จากข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
1 2
Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th