กระบวนการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ...

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 29 เมษายน 2559

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :  กระบวนการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ

[ ข้อมูล ณ วันที่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา : 18:07:44 PM ]